Themarondes

DAG 1 / THEMARONDE 1 / 14:00 - 15:00

1.2 + 2.2 Bedrijfsbezoek TMC Lab & Workshop Hybride Docentschap

Doel van de workshop: een concreet voorbeeld van een samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven die de handen ineen slaan om onderwijscapaciteit en -kwaliteit te ontwikkelen.

Waarom Hybride Docentschap
Aanleiding: er is een oplopend tekort docenten op alle onderwijsniveaus. Dit tekort legt druk op de kwaliteit van het onderwijs en daarmee op een groot aantal branches die staan te springen om (top)talent. De lerarenopleidingen zien het aantal aanmeldingen teruglopen; daarvan komen dus minder nieuwe docenten beschikbaar. Oplossingen moeten uit een andere hoek komen. Een kansrijke is ‘hybride docenten’: mensen uit het bedrijfsleven die hun kennis en praktische vaardigheden inzetten in het onderwijs. Deze aanleiding leidde tot een oplossingsrichting van ‘circulaire carrières’.

  • Waarom doet TMC aan Hybride Docentschap;
  • Hoe gaat Hybride Docentschap te werk?
  • Hoe gaat het in zijn werk? --> Proces;
  • Wat loopt er nu al?
  • Wat betekent Hybride Docentschap precies in de praktijk;
  • Ervaringen uit de praktijk: in gesprek met een of twee Hybride Docenten;
  • Wat zou Hybride Docentschap in mijn organisatie kunnen toevoegen;
  • Met elkaar in gesprek over de mogelijkheden en risico’s.

TMC is een internationaal hightechbedrijf. Haar Employeneurs (met meer dan 30 nationaliteiten) staan klanten wereldwijd bij op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en techniek.


1.3 Bouwstenen, modules of units, het antwoord van Praktijkleren op diversiteit in onderwijsconcepten
"Bent u ook bezig om met uw onderwijsteam een eigen kleur te geven aan de opleiding? Ziet u de komst van het nieuwe kwalificatiedossier Zakelijk dienstverlening als een kans om uw opleidingsweg opnieuw in te richten? Of kiest u ervoor om een breed opleiden traject te starten, een cross-overs in te richten of meer samen te werken met het bedrijfsleven? Als partner van alle ROC’s wil Stichting Praktijkleren inspelen op deze ontwikkelingen en zorgen dat onze leermiddelen tegemoet komen aan de behoefte aan verscheidenheid.
In deze workshop laten we u zien hoe u met een nieuwe generatie onderwijsproducten kunt verbreden, verdiepen en/of specialiseren en een keus kunt maken tussen verschillende werkvormen of leeromgevingen. Zodat u een unieke opleidingsweg kunt inrichten. We onthullen een prototype van een Bouwsteen 2.0 en geven u de mogelijkheid om mee te denken aan de doorontwikkeling van het project wat voorlopig de werktitel Moduleren 2.0 heeft meegekregen.

Yvonne Rood ( Stichting Praktijkleren) gaat graag in gesprek met scholen die in een implementatietraject zitten naar een nieuwe opleidingsweg. Waar mogelijk vertaalt zij klantwensen naar nieuwe producten. Dit doet Yvonne Rood o.a. als één van kartrekkers van het project Bouwstenen 2.0.


1.4 en 3.4 Douane Ready For The Future
"Bent u nieuwsgierig van aard, niet bang om vieze handen te krijgen en wilt u graag weten of u een speurneus heeft voor het ontdekken van illegale praktijken? Dan is deze workshop de uitgelezen kans! De workshop die u gaat volgen zal interactief zijn maar uiteraard mag een theoretisch deel niet ontbreken. We laten u vooral zien hoe de praktijk werkt. Wij hebben een aantal goederen meegenomen die in de dagelijkse praktijk voorkomt, u zult verbaast staan van de smokkelmethodieken! Daarnaast kunt u onder onze toezicht met elkaar goederen controleren en discussiëren waarom iets wel of niet is toegestaan. Gedurende de workshop zullen wij de term “Technologie en Veranderkracht” behandelen die deze dag centraal staat.

Wij zijn Jeroen Pettinga, Johny Duque Brand en Quincy Madja.
Inmiddels zijn wij ruim 10 jaar werkzaam bij de Douane Schiphol Cargo bij de afdeling Luchtvracht. Onze dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het controleren van goederen die de Europese Unie (Nederland) binnenkomen en uitgaan. Dit gebeurt o.a. aan de hand van risico analyse.
Ook zijn wij praktijkbegeleiders voor nieuwe Douane medewerkers en voor de MBO stagiaires welke op het domein Orde & Veiligheid stage lopen bij de Douane.


1.5 PenNed, de kansen en ervaringen        
Een practice enterprise of PE is een virtueel oefenbedrijf waarin studenten als werknemer meedraaien. Alles in een PE is echt: de klanten, de systemen, de transacties en de contacten. Alleen de geldstroom en de producten zijn virtueel. PenNed van Praktijkleren is hét ‘central office’ voor de Nederlandse PE’s en tevens de link met het wereldwijde handelsnetwerk (44 landen en 7000 oefenbedrijven). De mogelijkheden voor het inzetten van oefenbedrijven zijn al talrijk. Van beroepsgericht trainen tot VSV-reparatie, van BPV-voorbereiding tot oriëntatie binnen breed opleiden. We zien intussen nog veel meer mogelijkheden: een PE kan voor een ROC ook invulling geven aan trajecten voor LLO en voor de praktijkgerichte component in de TL van het VO.
Kom luisteren naar uw collega-managers over hun keuze voor,- en ervaringen met de inzet van PE’s in hun school.

Arianne Schekkerman is coördinator van PenNed. Zij is vanaf de start van het project betrokken bij het implementeren van het concept bij ROC's en het trainen van de bedrijfsleiders.
Ellen Versantvoort is manager Innovatie bij Praktijkleren en lid van de 'managing committee' van Pen Worldwide."


1.6 Gericht innoveren
Veranderingen aanbrengen in uw organisatie is geen gemakkelijke klus. In deze workshop tonen we hoe u efficiënt innovaties kunt doorvoeren en geven we praktische tips om met Office365 en het Microsoft Power Platform uw werknemers meer vrijheid te geven om zich bezig te houden met wat echt belangrijk is: de studenten.

Maartje Couck is Learning Specialist bij Microsoft Nederland. Geboren en getogen in Vlaanderen, heeft zij haar hart verloren aan het onderwijs in Nederland. Vanuit deze rol bij Microsoft probeert ze scholen verder te helpen bij het vormgeven van innovaties.


1.7 Bedrijfsadministrateur wordt de junior Business Controller van de nabije toekomst.
Laat u inspireren door onze nieuwe ontwikkelingen, maar laat uw eigen ideeën ook horen tijdens onze presentatie van Junior Business Controller!

Nel- An Gaasbeek ( ROC Friese Poort ) neemt de mensen mee in haar kader ontwikkeling, tevens zoekt zij ook naar meer input om een prachtige nieuwe financiële opleiding niveau 4 in te vullen.


 

DAG 1 / THEMARONDE 2 / 15:15 - 16:15

 

2.3 SummPlay: van beste rekenidee tot generiek educatief spel met gepersonaliseerde 
vragen!
In 2017 won ‘het grote rekenen-voor-burgersspel’ het beste rekenidee en werd het spel in de jaren daarop doorontwikkeld tot SummPlay, het educatieve kaartspel met gepersonaliseerde vragen; geschikt voor alle vakgebieden en alle onderwijsniveau's. Martijn van der Linden van Summa College neemt u tijdens deze workshop mee in SummPlay én in het bewogen, maar bovenal interessante proces van idee, via concept en pilot tot definitief eindproduct. Momenteel doet hij onderzoek naar het gedrag van de docent tijdens de inzet van SummPlay om tot gewenste leeruitkomsten te komen.  

Martijn van der Linden is docent Nederlands en rekenen bij Summa Zorg. Naast docent is hij veel bezig met onderwijsontwikkeling waarin hij diverse projecten heeft in lijn van Summa's Visie op leren.


2.4 Apps in de BPV
In de beroepspraktijkvorming (bpv) krijgt de student vaak een bpv-werkboek. Hierin staan opdrachten die hij bij zijn stagebedrijf uitvoert. Zijn begeleider heeft regelmatig contact met hem om te horen hoe het op het werk gaat. De praktijkopleider doet de dagelijkse begeleiding en beoordeelt daarbij de student. Is dit wel zo efficiënt? Zijn er geen toepassingen die dit proces wat makkelijker kunnen maken? En is het mogelijk om de benodigde begeleiding wat meer op afstand te doen? Er is een aantal bedrijven dat de ervaren moeilijkheden in de bpv wil verkleinen door middel van een applicatie. Maar hoe gebruiksvriendelijk zijn de systemen die ze aanbieden? En wat zijn de voordelen en nadelen per systeem?
Stichting Praktijkleren doet onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder systeem.

Bart van den Akker werkt als onderwijskundige en innovator bij Stichting Praktijkleren. Hij is in die rol tevens projectleider van de Praktijkwijzer, een tool voor de beroepspraktijkvorming (bpv). Verbetering in vorm, inhoud en proces is hetgeen waar hij zich op focust.


2.5 Practoraten.nl - De beweging krijgt richting
Practoraten zijn een prachtig middel om inhoud te geven aan de professionalisering van docenten. Die staan daarbij voorop. Daarnaast bieden practoraten ruimte om gezicht te geven aan innovatie en excellentie. Hoe kunt u de verbinding tussen onderwijs, (regionaal) bedrijfsleven en onderzoek versterken? Hoe stimuleert u een onderzoekende houding? Hoe stemt u goed op elkaar af en kunt u komen tot kennisdeling tussen practoraten, en daarmee tussen mbo-instellingen? We gaan met u in gesprek over de meerwaarde van onderzoek in het mbo. Wat kan het u opleveren?

Jorick Scheerens is initiator en coördinator van de Stichting Ieder mbo een practoraat. Voor meer informatie, zie www.practoraten.nl


2.6 Praktijkleren labs, zakelijke cloud toepassingen als leermiddel
Maak kennis met de mogelijkheden van 'akelijke cloud' toepassingen. Iedere leerling een eigen software pakket met eigen data. Voor de docent erg makkelijk. Weinig technische voorbereiding, dit werkt op elk apparaat met internet verbinding, een browser en een redelijk scherm. Gedurende de demonstratie zullen we onder andere een crm pakket tonen. Behalve een crm pakket kunt u gebruik maken van bijna alle software die normaal op een pc geïnstalleerd moet worden. En is een leerling-omgeving kapot? Geen probleem binnen een paar minuten is de uitgangssituatie weer hersteld.

Michiel is sinds twee jaar de ict manager van Stichting Praktijkleren. Daarvoor is hij 17 jaar als docent verbonden geweest aan het ROC van Twente.


2.7 Verminderen van examendruk?! Een gezamenlijke klus!
Met enige regelmaat horen wij van scholen dat zij druk ervaren rondom de organisatie van examens. In dit ronde-tafelgesprek praten we hierover met elkaar. Wat is examendruk? Uit welke aspecten bestaat dit begrip? Waar hebben we invloed op en hoe dan? Laten we elkaar helpen deze uitdaging aan te pakken!

Leontine Derks is manager Producten & Diensten bij Stichting Praktijkleren. Zij is verantwoordelijk voor de examens, de leermiddelen en voor training & advies.


 

DAG 1 / THEMARONDE 3 / 16:30 - 17:30

 

3.1 Challenge based learning
Challenge based learning is een innoverend onderwijs concept waar studenten meer focus hebben op het eigen leerproces. De studenten komen direct in contact met het bedrijfsleven en geven de bewustwording van de SDG's een prominente rol in het eigen leerproces. Er is veel aandacht voor coaching en het denken en handelen in processen.

Job Meuter is onderwijskundig leider bij het Vista College. Mede bedenker van challenge based learning. Verder innoveert hij het onderwijs door diverse start up's. Bij SPL denkt hij mee over diverse innovaties in lesmateriaal en examinering.


3.2 Mixed Reality in het onderwijs
De Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe (VANWV) zet Mixed Reality in om onderwijsvraagstukken aan te pakken. Een klas vol studenten van generatie Z (digital natives) vraagt om een andere aanpak. De VANWV richtte in 2019 een game arcade in de school in waar studenten met Virtual Reality, Augmented Reality en VBS (Virtual Battle Space) worden klaargestoomd voor een toekomst in de veiligheidsbranche. “Mixed Reality in het Veiligheidsdomein” is door het ministerie van OCW verkozen tot één van de 15 meest inspirerende ICT-innovaties in het MBO. Tijdens deze workshop neemt de VANWV u mee in hun onderwijs van de toekomst. Zij geven uitleg over het ontwikkelen van geschikte Mixed Reality (MR) scenario’s voor het onderwijs, de implementatie van MR in het onderwijs

De Veiligheidsacademie Noordwest-Veluwe haalde in 2017 in samenwerking met 21 partners uit het veiligheidsdomein, een Regionaal Investeringsfonds binnen. Gezamenlijk met partners wordt er gewerkt aan het onderwijs van de toekomst, waarbij veel aandacht is voor de doorgaande leerlijn VMBO-MBO-werkveld.


3.3 Hoe goed ken ik de talenten van mijn studenten?
Wat is de meerwaarde van een TMA (talent motivatie analyse) voor het goede gesprek met uw student over talenten, drijfveren en ambities? Leer hier wat de meerwaarde is van TMA voor studieadvisering en loopbaanbegeleiding. Zo krijgt u inzicht in wat een klas motiveert en hoe de talenten van de studenten zich daartoe verhouden.

Ruim 10 jaar lang heeft Robin Bosman (Summa College en Nuflex) met veel plezier verschillende rollen vervuld binnen het onderwijs. Het heeft een brede kijk gegeven op de diverse ontwikkelingen binnen het onderwijs maar ook op hoe onderwijsprocessen verlopen en wat mensen bezighoudt. Sinds vorig jaar zet Robin Bosman, als TMA professional, de TMA in bij studenten van zowel VMBO als MBO. Talent analyseren is een belangrijke stap in het daadwerkelijk zien en ontwikkelen van de talenten van studenten.


3.4 Douane Ready For The Future 
"Bent u nieuwsgierig van aard, niet bang om vieze handen te krijgen en wilt u graag weten of u een speurneus heeft voor het ontdekken van illegale praktijken? Dan is deze workshop de uitgelezen kans! De workshop die u gaat volgen zal interactief zijn maar uiteraard mag een theoretisch deel niet ontbreken. We laten u vooral zien hoe de praktijk werkt. Wij hebben een aantal goederen meegenomen die in de dagelijkse praktijk voorkomt, u zult verbaast staan van de smokkelmethodieken! Daarnaast kunt u onder onze toezicht met elkaar goederen controleren en discussiëren waarom iets wel of niet is toegestaan. Gedurende de workshop zullen wij de term “Technologie en Veranderkracht” behandelen die deze dag centraal staat.

Wij zijn Jeroen Pettinga, Johny Duque Brand en Quincy Madja.
Inmiddels zijn wij ruim 10 jaar werkzaam bij de Douane Schiphol Cargo bij de afdeling Luchtvracht. Onze dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het controleren van goederen die de Europese Unie (Nederland) binnenkomen en uitgaan. Dit gebeurt o.a. aan de hand van risico analyse.
Ook zijn wij praktijkbegeleiders voor nieuwe Douane medewerkers en voor de MBO stagiaires welke op het domein Orde & Veiligheid stage lopen bij de Douane.


3.5 Leven lang leren - Toekomst van werk & onderwijs
Bedrijven nemen liefst alleen mensen aan met de juiste expertise die meteen aan de slag kunnen. Het zelf opleiden kost tijd, geld en uitval. Studenten willen aan het roer staan van een betekenisvolle toekomst gerichte carrière, een zinvol leven. Er is geen instituut die structureel dynamisch additionele vraaggerichte expertises onderwijst en daarmee echte marktwaarde levert. Of wel?

Sjaak Goossen, eigenaar van Knowitall en Eduard Beck Consultant brengen nieuwe innovatieve digitale leervormen op de markt waarbij kennis definitief geborgd wordt in het brein.


3.6 Beeldend leren is helaas vervallen


3.7 Digitale kennis- en vaardigheidsexamens: Meer kwaliteit met RemindoToets!
Stichting Praktijkleren biedt de mogelijkheid om kennis- en vaardigheidsexamens digitaal af te nemen en te (laten) beoordelen. Ervaar in deze workshop het werken met het digitaal toetsservicesysteem RemindoToets.

Franca Zijlstra, projectleider digitaal toetsservicesysteem.


 

DAG 2 / THEMARONDE 4 / 09:30 - 10:30

 

4.1 Een nieuwe visie succesvol implementeren
De noodzaak van een nieuwe, actuelere visie is vaak wel duidelijk. Het opstellen ervan lukt ook nog wel. Maar krijgt u deze visie succesvol geimplementeerd in de genen van de medewerkers en in de structuren van een organisatie?

Trees Sauer is onderwijskundige, MSc. Zij werkt vanuit de afdeling Onderwijs & Kwaliteit van het SummaCollege. Het management van een school, een team of individuele docent kan een vraag/ opdracht neerleggen bij deze afdeling. Landelijk en regionaal participeren wij in verschillende organen rondom het mbo onderwijs.


4.2 Design Thinking
Door middel van een praktische workshop maken we u bekend met de met de stappen van Design Thinking. We gaan hier praktisch aan de slag! Design Thinking is... Een andere manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Design Thinking is niet gebonden aan een stapsgewijze methode en benadrukt meer cognitieve flexibiliteit; open, vooruitkijken en terugblikkend, met oog voor de behoefte van de mens. Dit om betere klantervaringen en dienstverleningen te bieden. Hoewel het geen vastomlijnd proces is, bevat het wel een aantal herkenbare ingrediënten: experimenteren, prototypen maken, leren van fouten, verbeteren, samenwerken en kennis van menselijk gedrag inzetten. Bult, P. (2012) De waarde van design thinking.

Roos Kusters en Eva Sliep zijn beiden werkzaam binnen het Summa College. Naast hun rol als docent maken ze onderdeel uit van een designteam, waar ze volgens de stappen van Design Thinking een probleem aanpakken. Vanuit hun eigen ervaringen maken ze graag anderen bekend met deze methodiek.


4.3 De visie op leren van het Summa College vertaald naar een good practice
Deel 1:De visie op leren van het Summa College:
In een notendop het ontstaan, de inhoud en de wijze waarop deze wordt uitgerold binnen de organisatie.

Deel 2: Een good practice: een kennismaking met SummAR.
Rekendocent Mathijs Driessen ontwikkelde de app SummAR. In de app gebruikt u de realistische omgeving van een student om praktijksituaties te schetsen en de studenten aan het denken te zetten over de bijbehorende theorie. Door lesstof op deze wijze 'gesitueerd' aan te bieden, worden studenten uitgedaagd en aangezet tot effectiever en meer gemotiveerd leren.

Ellen Sciot: onderwijsadviseur binnen Summa College
Mathijs Driessen: rekendocent binnen Summa College


4.4 Keuzedelen, Zo kan het ook!
Tijdens onze presentatie nemen we u mee in een innovatief plan aangaande het organiseren van keuzedelen. Kort gezegd, alle leerjaren van alle opleidingen Welzijn, zowel BOL als BBL, van alle locatie Welzijn volgen in één periode van 5 weken keuzedelen.   

Teamleiders Mark Meijering en Francien Griffioen nemen jullie mee in hun verhaal van idee tot uitvoering van het plan. Beide zijn werkzaam voor ROC Rijn IJssel in Arnhem.


4.5 Flexibel Examineren
In de praktijk is gebleken dat massaal examineren niet leidt tot gewenste resultaten. Het is veel stress voor de student, maar ook voor de docent die les geeft en nakijkt. Dit schooljaar zijn we begonnen met het flexibel examineren, waarbij we de student meer in de lead zetten. Wanneer de student eraan toe is, genoeg geoefend heeft, kan hij op voor het examen. Na een half jaar blijkt al dat deze ommekeer leidt tot betere aanwezigheid bij examens en tot hogere resultaten. Hoe hebben wij als school flexibel examineren een vorm gegeven? Waar lopen we tegenaan in de praktijk? Hoe zetten we technologie in voor het flexibel examineren? Tijdens onze presentatie delen we onze ervaringen met u.         

Ricardo Verver is digicoach bij ROC Mondriaan. Hij traint docenten en schoolleiders in het effectief gebruik maken van technologie in het lesgeven en leren. Daarnaast is hij ICT-coördinator bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden en heeft hij zijn eigen bedrijf in training, coaching en counseling Edu-i.nl. Ricardo Verver is ook Microsoft Innovative Educator Expert en Trainer. Farhana Khan is is werkzaam als docent Engels en kantoorsimulatie aan ROC Mondriaan, School voor Administratie in Den Haag. Naast het lesgeven is zij ook cöordinator van het examenbureau van de opleiding en sinds 2018 Microsoft Innovative Educator Expert.


4.6 Hybride leren, de voordelen en de oordelen.
Veel scholen hebben Hybride leren als concept omarmd. In een samenwerkingsproject van de Stichting Praktijkleren en de BTG ZDV hebben we onderzoek gedaan naar inzet en verschijningsvormen van Hybride leren. In hybride leeromgevingen gaat het om twee processen: het bedrijfsproces en het  leerproces. Hybride leeromgevingen zijn gericht op het verbinden van die twee processen. Voor het verweven van beide is het nodig dat het bedrijfsleven en beroepsonderwijs intensief samenwerken. Wat zijn de ervaringen en wat hebben scholen nodig om resultaten te borgen en welke hulpmiddelen kan Praktijkleren bieden.

Ellen Versantvoort is manager innovatie bij Stichting Praktijkleren en verantwoordelijk voor onderzoek en implementatie van o.a. nieuwe onderwijsconcepten bij het aanbod van Praktijkleren.
Geerte Binnema is onderwijskundig adviseur van de BTG ZDV en actief betrokken bij het project Hybride leren.


4.7 Rekenen en Artificial Intelligence, hoe leer je het makkelijkst?    
Tijdens de workshop geven we een korte introductie van de wens van ROC Mondriaan: Studenten meer op maat en individueler door het lesprogramma begeleiden, liefst (deels) op afstand. We bespreken de pilot die Woonoz met Mondriaan heeft gedaan, delen de feedback van de studenten en docenten, en de resultaten natuurlijk. Ook is er ruimte voor vragen.

Anja Hulsenboom, al meer dan 25 jaar actief in Leren en Ontwikkelen. Vanuit bedrijfsleven en onderwijs actief. Lid van Sectorraad Ecabo en KBB, vanwege haar visie dat het onderwijs en bedrijfsleven beter bij elkaar kunnen en moeten aansluiten. Dit kan alleen als alle partijen hier ook gezamenlijk tijd en energie in willen steken. Director Nederland van Woonoz, een innovatieve speler in leren door de koppeling te maken tussen neurowetenschappen enerzijds en artificial intelligence anderzijds. www.woonoz.com


 

DAG 2 / THEMARONDE 5 / 10:45 - 11:45

 

5.1 Een nieuwe visie succesvol implementeren
De noodzaak van een nieuwe, actuelere visie is vaak wel duidelijk. Het opstellen ervan lukt ook nog wel. Maar krijgt u deze visie succesvol geimplementeerd in de genen van de medewerkers en in de structuren van een organisatie?

Trees Sauer is onderwijskundige, MSc
Zij werkt vanuit de afdeling Onderwijs & Kwaliteit van het SummaCollege. Het management van een school, een team of individuele docent kan een vraag/ opdracht neerleggen bij deze afdeling. Landelijk en regionaal participeren wij in verschillende organen rondom het mbo onderwijs.


5.2 Design Thinking
Door middel van een praktische workshop maken we u bekend met de met de stappen van Design Thinking. We gaan hier praktisch aan de slag! Design Thinking is... Een andere manier van denken. Het is een aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele en creatieve oplossingen te bedenken gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Design Thinking is niet gebonden aan een stapsgewijze methode en benadrukt meer cognitieve flexibiliteit; open, vooruitkijken en terugblikkend, met oog voor de behoefte van de mens. Dit om betere klantervaringen en dienstverleningen te bieden. Hoewel het geen vastomlijnd proces is, bevat het wel een aantal herkenbare ingrediënten: experimenteren, prototypen maken, leren van fouten, verbeteren, samenwerken en kennis van menselijk gedrag inzetten. Bult, P. (2012) De waarde van design thinking.

Roos Kusters en Eva Sliep zijn beiden werkzaam binnen het Summa College. Naast hun rol als docent maken ze onderdeel uit van een designteam, waar ze volgens de stappen van Design Thinking een probleem aanpakken. Vanuit hun eigen ervaringen maken ze graag anderen bekend met deze methodiek.


5.3 De visie op leren van het Summa College vertaald naar een good practice

Deel 1:De visie op leren van het Summa College:
In een notendop het ontstaan, de inhoud en de wijze waarop deze wordt uitgerold binnen de organisatie.

Deel 2: Een good practice: een kennismaking met SummAR.
Rekendocent Mathijs Driessen ontwikkelde de app SummAR. In de app gebruikt u de realistische omgeving van een student om praktijksituaties te schetsen en de studenten aan het denken te zetten over de bijbehorende theorie. Door lesstof op deze wijze 'gesitueerd' aan te bieden, worden studenten uitgedaagd en aangezet tot effectiever en meer gemotiveerd leren.

Ellen Sciot: onderwijsadviseur binnen Summa College
Mathijs Driessen: rekendocent binnen Summa College


5.4 Keuzedelen, Zo kan het ook!
Tijdens onze presentatie nemen we u mee in een innovatief plan aangaande het organiseren van keuzedelen. Kort gezegd, alle leerjaren van alle opleidingen Welzijn, zowel BOL als BBL, van alle locatie Welzijn volgen in één periode van 5 weken keuzedelen.   

Teamleiders Mark Meijering en Francien Griffioen nemen jullie mee in hun verhaal van idee tot uitvoering van het plan. Beide zijn werkzaam voor ROC Rijn IJssel in Arnhem.


5.5 Flexibel Examineren
In de praktijk is gebleken dat massaal examineren niet leidt tot gewenste resultaten. Het is veel stress voor de student, maar ook voor de docent die les geeft en nakijkt. Dit schooljaar zijn we begonnen met het flexibel examineren, waarbij we de student meer in de lead zetten. Wanneer de student eraan toe is, genoeg geoefend heeft, kan hij op voor het examen. Na een half jaar blijkt al dat deze ommekeer leidt tot betere aanwezigheid bij examens en tot hogere resultaten. Hoe hebben wij als school flexibel examineren een vorm gegeven? Waar lopen we tegenaan in de praktijk? Hoe zetten we technologie in voor het flexibel examineren? Tijdens onze presentatie delen we onze ervaringen met u.         

Ricardo Verver is digicoach bij ROC Mondriaan. Hij traint docenten en schoolleiders in het effectief gebruik maken van technologie in het lesgeven en leren. Daarnaast is hij ICT-coördinator bij Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden en heeft hij zijn eigen bedrijf in training, coaching en counseling Edu-i.nl. Ricardo Verver is ook Microsoft Innovative Educator Expert en Trainer. Farhana Khan is is werkzaam als docent Engels en kantoorsimulatie aan ROC Mondriaan, School voor Administratie in Den Haag. Naast het lesgeven is zij ook cöordinator van het examenbureau van de opleiding en sinds 2018 Microsoft Innovative Educator Expert.


5.6 Hybride leren, de voordelen en de oordelen.
Veel scholen hebben Hybride leren als concept omarmd. In een samenwerkingsproject van de Stichting Praktijkleren en de BTG ZDV hebben we onderzoek gedaan naar inzet en verschijningsvormen van Hybride leren. In hybride leeromgevingen gaat het om twee processen: het bedrijfsproces en het  leerproces. Hybride leeromgevingen zijn gericht op het verbinden van die twee processen. Voor het verweven van beide is het nodig dat het bedrijfsleven en beroepsonderwijs intensief samenwerken. Wat zijn de ervaringen en wat hebben scholen nodig om resultaten te borgen en welke hulpmiddelen kan Praktijkleren bieden.

Ellen Versantvoort is manager innovatie bij Stichting Praktijkleren en verantwoordelijk voor onderzoek en implementatie van o.a. nieuwe onderwijsconcepten bij het aanbod van Praktijkleren.
Geerte Binnema is onderwijskundig adviseur van de BTG ZDV en actief betrokken bij het project Hybride leren.


5.7 Rekenen en Artificial Intelligence, hoe leer je het makkelijkst?    
Tijdens de workshop geven we een korte introductie van de wens van ROC Mondriaan: Studenten meer op maat en individueler door het lesprogramma begeleiden, liefst (deels) op afstand. We bespreken de pilot die Woonoz met Mondriaan heeft gedaan, delen de feedback van de studenten en docenten, en de resultaten natuurlijk. Ook is er ruimte voor vragen.

Anja Hulsenboom, al meer dan 25 jaar actief in Leren en Ontwikkelen. Vanuit bedrijfsleven en onderwijs actief. Lid van Sectorraad Ecabo en KBB, vanwege haar visie dat het onderwijs en bedrijfsleven beter bij elkaar kunnen en moeten aansluiten. Dit kan alleen als alle partijen hier ook gezamenlijk tijd en energie in willen steken. Director Nederland van Woonoz, een innovatieve speler in leren door de koppeling te maken tussen neurowetenschappen enerzijds en artificial intelligence anderzijds. www.woonoz.com