Informatie

In opdracht van de Stichting kwaliteitsnetwerk MBO heeft MBO Academie een Basis Auditorentraining ontwikkeld voor belangstellenden vanuit het MBO-werkveld. Deze auditorentraining is gericht op het trainen van deelnemers zodat zij zelf interne audits binnen de instelling kunnen uitvoeren. Deze audits gaan uit van het inspectiekader voor het MBO. 

Op dinsdag 16 november (dag 1) en woensdag 1 december (dag 2) wordt er weer een Basis Auditorentraining gegeven door de MBO Academie.


Aan het eind van de Basis Auditorentraining hebben de deelnemers:

  1. kennis genomen van algemene auditbegrippen zoals PDCA cyclus en kunnen zij de taken en verantwoordelijkheden van een basis auditor omschrijven;
  2. kennis van de verschillende stijlen van audits en audit modellen;
  3. begrip van de verschillende fases waaruit een audit bestaat en kunnen zij omschrijven wat er per fase nodig is om deze succesvol uit te kunnen voeren;
  4. zijn zij op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen en interpretaties van het inspectiekader en hebben kennis genomen van het kwaliteitsnetwerkkader;
  5. kunnen zij een interne teamaudit plannen, ondersteunen (organiseren) en opvolgen (follow up zichtbaar maken, doorsturen)
  6. beschikken de deelnemers over de juiste lees- en gespreksvaardigheden om gedurende de verschillende fases van de interne audit het inspectiekader adequaat te kunnen hanteren;
  7. zijn de deelnemers in staat om de uitkomsten van de interne audit, gebruikmakend van de juiste communicatietechnieken, in een adviesgesprek over te brengen aan collega’s;
  8. beschikken de deelnemers over de juiste schrijfvaardigheden om een herkenbare en bruikbare rapportage op te zetten

De opbouw:
In een programma van 2 dagen ga je stapsgewijs aan de slag met de organisatie en uitvoering van een interne audit. Van de voorbereiding tot en met de uitvoering van een audit. Maar ook het schrijven van, en de reflectie op, de (eerste) auditervaring komt aan bod in deze training. Tijdens de training zal een gastspreker een inspirerende bijdrage verzorgen.

Onderwerpen:
Dagdeel 1: Inspectiekader en auditbegrippen;

Dagdeel 2: De auditorganisatie, voorbereiding en planning;

Dagdeel 3: Aan de slag, de audit voorbereiden en gesprekken voeren;

Dagdeel 4: Terugkoppeling, het vervolg en rapporteren;

Programma:

Dag 1 (2 dagdelen | 09.30-16.00 uur)
Tijdens de eerste dag gaan we in op het algemene begrippenkader en bespreken we verschillende auditmethodes. Van beoordelend naar waarderend en van inspectiekader MBO naar de kaders van het Kwaliteitsnetwerk MBO. Naast de bespreking van auditprocessen en de PDCA cyclus wordt ook ingegaan op de praktische kant van het uitvoeren van een interne audit. Hoe verloopt het proces, welke spelers zijn er bij betrokken en met welke taken en verantwoordelijkheden? Hierbij gaan we uit van de verbetercyclus in de eigen instelling van de deelnemer. Op deze wijze kunnen we alle ingrediënten voor de organisatie van de interne audit in eigen school langslopen.

Dag 2 ( 2 dagdelen | 09.30-16.00 uur)
Op de tweede dag gaan we aan de slag met de benodigde documenten voor de voorbereiding van de interne audit. In subgroepen worden auditgesprekken geoefend en deze worden nabesproken. Wat ging er goed? Wat kon mogelijk beter? Ook wordt ingegaan op de terugkoppeling. Hoe rapporteer en reflecteer je je waarnemingen mondeling en op schrift. Hoe maak je onderdelen van PDCA cyclus zichtbaar? Tot slot reflecteren we op de eigen organisatie en werkwijze.

Na afloop:
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en de aanwezigheid tijdens alle scholingsdagen.

Voor wie is deze leergang?
Deze auditorentraining is geschikt voor medewerkers van MBO-instellingen die zelf interne audits binnen de instelling willen gaan uitvoeren. Denk hierbij aan (kern)docenten, stafmedewerkers en teamcoördinatoren.

Waar is de trainingslocatie?
Akoesticum Ede
Nieuwe Kazernelaan 2 – D42
6711 JC  Ede
Direct aan het CS Ede-Wageningen gelegen en voor de weggebruikers onder ons; er is gratis parkeergelegenheid achter het pand. Let op: Gebruik Akoesticum voor je navigatie!

Corona maatregelen:
De training zal plaatsvinden volgens de op dat moment geldende protocollen. Daarom is toegang alleen mogelijk met een QR-code op de corona-check-app. Die ontvangt u bij een volledige vaccinatie (minimaal 2 weken oud), een herstelbewijs of met een negatieve testuitslag (evenemententest) van maximaal 24 uur oud. Daarnaast kan er om een legitimatiebewijs worden gevraagd. Vergeet dit dus niet mee te nemen.

Wat kost het?
De kosten voor deelname aan deze leergang bedragen regulier € 1095–. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW. In samenwerking met het Kwaliteitsnetwerk MBO wordt cofinanciering van 25% op de deelnemersprijs verstrekt. 
(Deze korting is reeds verdisconteerd in de deelnemersprijs van € 1095,00).
Prijs is incl. koffie/thee en lunch op de locatie.
Voor meer informatie neem contact op met info@mboacademie.nl of 085-0080900.