U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Programma


Studiedag Ver-kijkers; burgers in de toekomst
Er speelt veel rondom het thema burgerschap: vanuit OCW komt er nieuwe wet- en regelgeving. Wat wordt er van de studenten in het mbo gevraagd de komende tijd, hoe kunnen zij burgers in de toekomst worden? De veranderingen moeten ten goede komen aan de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs in het mbo. Voor docenten én studenten. Hoe bereiden we ons daarop voor? Wat moet er veranderd worden in het curriculum voor de burgers in de toekomst? Op welke manier sluiten we burgerschap af? Het programma van deze studiedag zit vol met workshops die helpen verder te kijken. Met inspiratie, kennisdeling en ervaringen. De dag is bedoeld voor docenten en beleidsadviseurs die zich bezighouden met burgerschapsonderwijs in het mbo.

Plenair: lezing van Eva Rovers
Eva Rovers is te gast, zij is mede-oprichter van Bureau Burgerberaad en publiceert in NRC, Trouw en De Correspondent. Zij is auteur van het boek “Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie”. Het betoog van Eva Rovers is dat je politiek niet te veel aan politici moet overlaten. Burgers zijn immers cruciaal voor het oplossen van de grootste uitdagingen van deze tijd. Onderwijs speelt daar een belangrijke rol in.
Na haar lezing gaat Koen Vos (practor Brede Vorming bij Firda) met haar in gesprek over de vraag hoe burgers zich nu en in de toekomst staande kunnen houden in een maximaal kleurrijke en pluriforme samenleving. Tijdens het gesprek worden op een speelse manier elementen uit de herijking van de kwalificatie-eisen ingebracht. Een deel van het gesprek heeft een interactief karakter waarbij Eva zal ingaan op vragen uit de zaal. Haar boek is tijdens de studiedag te koop en Eva Rovers is na haar bijdrage aanwezig voor een signeersessie.

Lees hier het interview met Eva Rovers in de nieuwbrief van Human:
“In een burgerberaad kunnen mensen voorbij hun generatie denken” - Brainwash

09.30 - 10.00 Inloop
10.00 - 11.00 Workshops
11.15 - 12.15 Plenaire bijeenkomst
12.15 - 13.30 Lunch
13.00 - 16.45 Workshops 
16.00 - 17.00 Afsluitende borrel

De Adviseurs Burgerschap en de informatiemarkt zijn de hele dag te bezoeken.


Klik op het blokkenschema om de PDF-versie te downloaden.