U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Informatie

Examenprocessen Monitoren

Inleiding
Wat kan je vooraf als onderwijsteam organiseren de kwaliteit van afname en beoordeling in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen. Maar ook waar let je op, hoe kijk je naar de wijze van werken (wat zie/hoor je) wanneer je de afname en beoordeling wil monitoren? En geven evaluaties of de beoordelingsformulieren je achteraf je nog informatie over de kwaliteit van afname en beoordeling in de praktijk? Waarop let je bij het trekken van conclusies (objectiviteit) en hoe formuleer en rapporteer je in een verslag.

Wil je antwoord op deze vragen dan is deze training een prima mogelijkheid om dit antwoord te vinden.

Voor wie is deze training?
Deze training is geschikt voor medewerkers van MBO-instellingen die zelf examens afnemen, organiseren of coördineren (team/opleidingsmanagers, examencoördinatoren of docenten die examinering als taakaccent hebben)  en/of lid zijn van een examencommissie.

Doel van de training
Deelnemers ontwikkelen handvatten om invulling te geven aan opdracht/taak: zicht en grip houden op een deugdelijke kwaliteit examinering en diplomering.

Deelnemers worden getraind op het gebied van het monitoren van de examenprocessen door het bijwonen van (praktijk)examens, de wijze van kijken (wat zie/hoor je), het constateren, het trekken van conclusies (objectiviteit) en het formuleren/rapporteren in een verslag.
Hierbij gaat het niet alleen om de borgende rol van de examencommissie, maar juist ook om de uitvoerende en dus zorgende rol van het onderwijsteam.

De uitgangspunten:

A    Toezichtkader inspectie:

 • Verschil borgen en zorgen (BA1 en BA2)
 • Valide en betrouwbare examinering.
 • Gelijkwaardige afnamecondities.
 • Onafhankelijke en deskundige beoordeling.

B    Focus op waarderingskader:

 • Hoe (steekproefsgewijs) toezicht houden op kwaliteit van examinering.
 • Wanneer is het deugdelijk? Wanneer is goed, goed genoeg?
 • Specifiek toezicht praktijkexamens.
 • Hoe is toezicht op schriftelijke (andere) examens geregeld?
 • Samenwerking onderwijsteam en examencommissie

C    Volgens welke richtlijnen werken examencommissies nu:

 • Examenreglement
 • Handboek examinering
 • Examenplan(nen) en exameninstrumenten

Programma van de training

 • Via plenaire discussie gezamenlijk stappen doorlopen om te komen tot aanpak voor zorgen en borgen van kwaliteit examinering en diplomering;
 • Beantwoorden van de vraag aan hoe je transparant en aantoonbaar conclusies (objectiviteit) kan trekken en dit kan formuleren/rapporteren in een verslag;
 • Aan het eind van de dag is voor deelnemers duidelijk wat de kenmerkende elementen zijn om op deugdelijke wijze voor kwaliteit van de examinering en diplomering te zorgen en borgen

Na afloop
De deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De trainer beoordeelt of voldaan is aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat. Voorwaarden zijn: een actieve leerhouding en het na afloop kunnen toepassen van het aangeleerde in de praktijk.

Voor wie:
Medewerkers van MBO-instellingen die zelf examens afnemen, organiseren of coördineren (team/opleidingsmanagers, examencoördinatoren of docenten die examinering als taakaccent hebben)  en/of lid zijn van een examencommissie.

Trainingsdag:
Donderdag 16 maart 2023

Trainer:

Marleen van de Wiel

Locatie:
De Fietser - Ede

Kosten:

€ 595,-- p.p. (incl. lunch / excl. BTW)