U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Informatie

Hoe professionaliseer je de examencommissie?

Doel van deze 2 daagse training is om taakverdeling en rolopvattingen van de examencommissie aan de orde te stellen en deze te vertalen naar de concrete praktijk. Daarbij is het van belang om vast te stellen welke kaders er door de instelling gehanteerd worden en zijn deze kaders in voldoende mate helder voor de leden van de commissie? Wordt de examencommissie in de school gezien als een uitvoeringsorganisatie van het centrale beleid of is er ruimte voor eigen invulling? Met andere woorden: hoe groot is de speelruimte die de commissie heeft ten opzichte van het centrale apparaat om, binnen kaders, eigen keuzes te maken. Tijdens deze training bespreken wij de volgende examentaken:

  • taak en rol van de examencommissie;
  • het managen van de examinering;
  • het construeren van examens;
  • het vaststellen van de examens;
  • het afnemen en beoordelen van examens.

Om als examencommissie goed te kunnen functioneren is het belangrijk om het onderscheid tussen uitvoering en kwaliteitsborging van examinering duidelijk voor ogen te hebben (verschil BA1 en BA2). Hierdoor ontstaat binnen de examencommissie een gemeenschappelijk referentiekader, dat leidt tot een eenduidige wijze van handelen. De door ons gehanteerde casuïstiek voor de deelnemers zal, zo veel als mogelijk, aansluiten op de onderwerpen en procedures zoals deze binnen de organisaties gangbaar zijn.

Voor wie: examinatoren en leden examencommissie
Trainingsdata: Dag 1: woensdag 21 september. Dag 2: vrijdag 7 oktober 2022
Trainer: Marleen van de Wiel
Locatie: De Fietser - Ede
Kosten: € 1095,-- p.p. (incl. lunch / excl. BTW)