U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Workshops

Studenten aan zet – leren door kunst en ontwerp

In deze workshop staan twee mooie voorbeelden centraal van projecten waarin mbo-studenten op een actieve manier bezig zijn met kunst en cultuur in een leeromgeving buiten school. Sjaan van Riel (directeur De Maakruimte) vertelt over het project ESKETIT (2019), dat zij organiseerden met poppodium Ekko waarin mbo-studenten van verschillende opleidingen werden uitgedaagd om een multidisciplinaire clubavond te organiseren. Irene Fortuyn (kunstenaar, directeur KETTER & Co) en Roland Smit (ontwerper, Studio Ro Smit) presenteren LAND&HAND, een landelijk project over de relatie tussen landschap, materiaal en vakmanschap.


Sjaan van Riel
https://demaakruimte.nl/


Irene Fortuyn
https://ketterenco.nl

Roland Smit
https://landenhand.nl/

Theater De Lieve Vrouw en studentenverhalen

Studenten uit verschillende opleidingen en leerjaren maken in theater De Lieve Vrouw (Amersfoort) kennis met professionele theatergezelschappen en film. Het project is gericht op de persoonlijke ontwikkeling en beroepsvaardigheden van de studenten. Marieke Hagemans (projectleider Theater De Lieve Vrouw) vertelt hoe de bijzondere samenwerking tussen dit theater en filmhuis en de mbo-opleidingen is ontstaan en welke rol de studenten hebben. Janus Hermse (docent ROC Midden Nederland) en een student delen hun ervaringen.


Aan de slag met diversiteit en inclusie!

Sakina Saouti (LKCA) zet zich vanuit haar rol als communicatieadviseur en coördinator van de Code Diversiteit & Inclusie in om de cultuursector toegankelijker, diverser en inclusiever te maken. In deze workshop neemt zij je mee langs de 5 principes van de Code Diversiteit & Inclusie en hoe je deze toepast. Ghyslaine Tromp (coördinator Beeldbrekers) maakt vervolgens de vertaalslag naar de praktijk vanuit het project Van Gogh Verbindt en de Beeldbrekers. Wat zijn de resultaten na 4 jaar onderzoek? Tot slot gaat Douaa Benzzine (Beeldbreker en student Sociaal Werk) in op haar persoonlijke ervaring als mbo-student binnen het project Beeldbrekers.

Lees meer: Code D en I: www.codedi.nl
Beeldbrekers video
 https://youtu.be/JLWYAX2WhlM


Sakina Saouti


Douaa Benzzine

Ghyslaine Tromp 

Cultuureducatie door kritisch denken

In deze workshop presenteert Daan van Riet (lerarenopleider en onderzoeker) hoe kritisch denken gedemocratiseerd kan worden. Hoe kunnen we recht doen aan het daadwerkelijk samen vormen van cultuureducatie? De oplossing vinden we zowel in het systematische, alsmede in alledaags gedrag.

Lees meer: https://werkplaatsburgerschap.nl


Daan van Riet
   

Cultuureducatie inzetten bij burgerschap

Albeda is een koploper op het gebied van burgerschapsonderwijs. In deze workshop deelt Gyzlene Kramer – Zeroual(Programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Albeda) haar ervaringen m.b.t. de inzet van burgerschapsonderwijs en vertelt ze over het belang van kunst- en cultuureducatie. Momenteel werkt Albeda aan een schoolbrede visie op cultuuronderwijs waarin ook projecten als ‘TalentHub op Zuid!’ een plek krijgen. Zij sluit samen met haar team de workshop af met een activerende werkvorm waarbij alle deelnemers worden uitgedaagd om een elfje te schrijven over het thema kust/cultuur(educatie). Hierbij sluiten Ahmet Dikbas(docent burgerschap en projectleider Team Next) en Maaike Scholtes (docent agogische en creatieve vakken en projectleider team Next) aan.

Lees meer: https://albeda.nl/nieuws/maak-impact-als-partner-in-de-talenthub-op-zuid/


Gyzlene Kramer – Zeroual


Ahmet Dikbas


Maaike Scholtes


Creativiteit, de verbindende vaardigheid  

In deze workshop neemt Pieter Baay (directeur praktijkinnovatie in het mbo) je mee in onderzoeksbevindingen rondom het thema creativiteit. Creatief vermogen is belangrijk om mbo’ers voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt, maar waarom eigenlijk? En wat zou de bijdrage van kunst en cultuur hieraan kunnen zijn? Aan de hand van een praktijkvoorbeeld, werken we samen een aantal prikkelende vragen uit.

Lees meer: www.onderwijs124.nl


Pieter Baay

   

Visiegesprek: duurzame inbedding van cultuureducatie

Tijdens dit visiegesprek onder leiding van Karim Amghar bespreken we hoe cultuureducatie duurzaam ingebed kan worden in het mbo. Waar liggen de kansen en wat zijn de knelpunten? Wat is de rol van de culturele sector hierbij? Met Henk Langenhuijsen (coördinator cultuur Koning Willem I College), Liesbeth Levy (directeur KCR), Eric Holtman (directeur ROC Midden Nederland/ Amersfoort) en Huub Braam (Specialist Onderzoek LKCA)

Lees meer: https://lkca.nl/artikel/acht-handvatten-voor-duurzame-verankering-cultuureducatie/

Henk Langenhuijsen


Liesbeth Levy

Eric Holtman


Huub Braam