U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Workshops & Lezingen

Hieronder vindt u het overzicht van de Workshops en Lezingen. Er zijn maar liefst vier rondes!

 

RONDE 1

1.1 Rekening houden met studenten in een kwetsbare positie bij examinering.
Hoe richt je examinering in voor studenten in een kwetsbare situatie? Denk aan studenten met een ziekte, Nederlands als tweede taal of een lastige thuissituatie. In deze workshop gaat Doride de Bruijn van het Kennispunt MBO Passend Onderwijs in op welke mogelijkheden de huidige wet- en regelgeving biedt voor aanpassingen in examinering voor studenten in een kwetsbare positie. Vervolgens vertelt ROC Rivor hoe zij de aangepaste examinering in de praktijk organiseren en voor welke doelgroepen zij dit doen. Daarna gaan we met elkaar in gesprek. Voor welke doelgroepen zouden aanpassingen mogelijk moeten zijn en waarom? Bieden de huidige kaders van wet- en regelgeving daar voldoende ruimte voor? Wat is er op jouw school nodig om zoveel mogelijk studenten optimaal te laten presteren zonder dat de waarde van het diploma in het geding komt?

Doride de Bruijn - Kennispunt MBO Passend Onderwijs


1.2 In beweging met Albeda Next
Albeda Next is een beweging van studenten, docenten en het bedrijfsleven. Hier komen talentontwikkeling, inclusie, burgerschap, ambassadeurschap en de wisselwerking met het werkveld op een mooie manier samen. In deze workshop deelt Albeda Next samen met een aantal studenten hun inspirerende aanpak en ambassadeurschap. Je maakt kennis met waardevolle en inspirerende praktijkvoorbeelden. De verschillende invalshoeken en unieke werkwijze dragen bij aan Gelijke Kansen op school en de arbeidsmarkt.

Maaike Scholtes – Projectleider Inclusie/ Docent Mbo Albeda & Mala Paltoe - Kennispunt MBO Gelijke Kansen, Diversiteit & Inclusie


1.3 MBO Brigade - ruimte in de regels LLO
Scholen bieden steeds meer maatwerk aan, ook in het kader van LLO. Hierbij lopen scholen tegen allerlei praktische vraagstukken aan. Maar soms zit ook wetgeving in de weg. De MBO Brigade is opgericht om knelpunten in de regelgeving op te lossen. Samen inventariseren we de knelpunten en vraagstukken en zoeken we naar passende oplossingen en de ruimte in de regels. Op deze manier biedt de Brigade hulp aan scholen om de ruimte te vinden in regelgeving, zodat docenten het onderwijs zo goed mogelijk kunnen inrichten. Tijdens deze workshop kan je jouw eigen vragen en knelpunten inbrengen, zodat we die direct samen kunnen tackelen! 

Ministerie van OCW


1.4 Het loopbaangesprek met studenten: beroepsvitaliteit
Scholen investeren niet alleen in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student, maar ook in hun gezondheid en welzijn. Gezonde medewerkers betekent een gezonde organisatie. Onderwerpen als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en goed werkgeverschap zijn niet voor niets hot topics binnen de arbeidsmarkt. We zijn ons sinds de coronacrisis meer bewust geworden van de noodzaak van een gezond- lichaam en geest. Daarbij komt het goed voorbereid zijn (en kunnen inspelen) op veranderende arbeidsomstandigheden en maatschappij. Deze workshop geeft handvatten aan de LOB-docent om in gesprek te gaan met de student over (beroeps)vitaliteit met ondersteuning van TestJeLeefstijl.nl.

Rita Sessink - RijnIJssel


1.5 Studentenwelzijn – GeestKracht mbo: is vervallen.


1.6 Stagediscriminatie tegengaan: wat werkt?
Wat zijn werkzame mechanismen om stagediscriminatie tegen te gaan? Wat is op school nodig om hiermee aan de slag te gaan? In deze inspirerende workshop gaat Hanneke Felten expert van Movisie hierop in. Daarna neemt ROC Nijmegen je vanuit de praktijk mee hoe ze werken aan het verminderen van stagediscriminatie. Tot slot ga je zelf aan de slag met hoe je een bijdrage kan leveren om stagediscriminatie tegen te gaan. Kortom, een interactieve workshop vanuit diverse perspectieven.

Hanneke Felten - Movisie en Femke Spoeltman - ROC Nijmegen


1.7 Lezing: De student en de snoeppot. Mogelijkheden van programmatisch toetsen.
Veel mbo-opleidingen kijken naar mogelijkheden om anders te examineren. De wens is dat studenten tijdens het onderwijsproces al bewijzen kunnen verzamelen, die vervolgens worden gebruikt voor het nemen van een diplomabesluit. Studenten kunnen zo succeservaringen opdoen en soms al delen afronden. Programmatisch toetsen biedt hier handvatten voor. In deze lezing maak je kennis met wat programmatisch toetsen is. Voorbeelden van verschillende opleidingen komen voorbij, uit het project “Anders Verantwoorden van het diplomabesluit”. Je krijgt concrete handvatten voor het ontwerp van het onderwijs én leert wat programmatisch toetsen vraagt van studenten en docenten. 

Liesbeth Baartman - Hogeschool Utrecht


1.8 Met kwaliteit aan de slag in proeftuinen
De toenemende dynamiek van de arbeidsmarkt en samenleving vraagt om een wendbaar mbo dat in nauw contact staat met de regio. Als mbo sector werken we daarom toe naar een goed fundament voor de kwaliteitsborging in het mbo. Hiertoe is, in opdracht van de MBO Raad door het Kwaliteitsnetwerk mbo, het Referentiewaardenmodel ontwikkeld. De volgende fase is aangebroken: we gaan ermee aan de slag in proeftuinen. Ben je benieuwd of deelname aan de proeftuin ook voor jouw school interessant is of heb je vragen over deelname? Na een korte presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de mogelijkheden.

Kasper Weekenborg - ROC van Amsterdam/Kwaliteitsnetwerk MBO en Merel Hendriks - Kwaliteitsnetwerk MBO


1.9 Lezing: Nieuwsgierig denken - Nieuwsgierigheid als kracht om een leven lang te leren en ontwikkelen met plezier
Nieuwsgierige studenten zijn gemotiveerd, leergierig, stellen veel vragen en zijn betrokken tijdens de lessen. Ze gaan verder dan het onthouden van informatie en zoeken actief naar mogelijkheden om te bevragen, ontdekken, te leren en lesstof toe te passen. Echter, nieuwsgierig gedrag is niet vanzelfsprekend. Nieuwsgierigheid is een bijzonder, ontastbaar iets. Maar... iets dat wél getraind kan worden! Hoe kun jij in het mbo onze allermooiste eigenschap inzetten om studenten met meer plezier te laten leren en ontwikkelen? In deze sessie duiken de deelnemers samen met Jason Fredrick in deze fascinerende wereld van nieuwsgierigheid. Hoe word je nu precies nieuwsgierig? Hoe werkt het in je brein? Welke technieken werken om nieuwsgierig denken en doen te activeren bij studenten én jezelf? Hoe wakker je vragen aan? Na deze interactieve en energieke sessie weten de deelnemers alles over de kracht van nieuwsgierigheid en zijn ze geïnspireerd met werkvormen, ideeën en materialen die ze direct de volgende dag kunt inzetten! 

Jason Frederick van Eunen - Nieuwsgierigheid specialist voor onderwijs & organisaties

 

RONDE 2

2.1 Hoe gaat het met onze studenten? Signaleer wat speelt en ontwikkel vitaal onderwijs.
Onderwijs ontwikkelen naar aanleiding van data uit TestJeLeefstijl. Hoe doe je dat? Tijdens welke les of activiteit is het handig om de test onder te brengen? Ook de school kan de uitkomsten van de test gebruiken bij het maken van beleidskeuzes. In deze workshop nemen ervaren gebruikers je mee hoe je de data in kan zetten als input voor beleid, een veilige en aantrekkelijk werkomgeving en onderwijsontwikkeling. Ook biedt de rapportage de mogelijkheid om samen op te trekken met externe partners.

Kathelijn Roetenberg – Davinci college/TestJeLeesftijl.nl en Frank Schoonbeek – RijnIJssel/TestJeLeesftijl.nl


2.2 Samen werk maken van taal voor gelijke kansen
Taal is cruciaal. Het is onmisbaar in het onderwijs, én in het werkveld. Immers, zonder taal kun je geen vakinhoud leren, en kun je als bakker, kapper, monteur of verzorgende niet goed met anderen communiceren. Taal zorgt dus voor toegang tot bepaalde contexten, terwijl een beperkte taalvaardigheid kan leiden tot uitsluiting. Het is daarom zaak dat er binnen mbo’s altijd en overal aandacht is voor taal, en niet alleen in de les Nederlands. In deze workshop bespreken we hoe we samen – dus taal- én vakdocenten- werk kunnen maken van taal, gericht op gelijke kansen.

Cindy Kuiper Graafschap College / Taalimpact.nl


2.3 Teamplaat Onderwijskwaliteit voor LLO
Het is voor onderwijsteams vaak een uitdaging om naast initieel onderwijs, ook mbo-onderwijs aan te bieden voor volwassenen in het kader van LLO. Denk aan flexibele trajecten gericht op het behalen van mbo-certificaten, of BOL en BBL-trajecten voor een specifieke volwassen doelgroep. Wat bekent dit voor het onderwijs en de examinering? Welke gevolgen heeft het voor de roostering of het geven van vrijstellingen? Om onderwijsteams in het denken hierover te ondersteunen is de Teamplaat Onderwijskwaliteit voor flexibele trajecten ontwikkeld. Samen met de deelnemers gaan we aan de hand van concrete casussen aan de slag met de Teamplaat.

Bas Litjens - Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering -  i.s.m. Summa College


2.4 Anders verantwoorden diplomabesluit
Het vernieuwde Onderzoekskader van de inspectie geeft het mbo ruimte om anders te gaan examineren. Bewijzen die de student verzamelt in - of zelfs buiten - het onderwijsproces kunnen meegenomen worden voor het diplomabesluit. Dit klinkt prachtig… Maar hoe doe je dit? Om welke bewijzen gaat het? Hoe borg je hiervan de kwaliteit? Tijdens deze workshop word je meegenomen in het nieuwe Onderzoekskader. We gaan met elkaar op zoek naar nieuwe mogelijkheden en kansen. Er kan meer dan we nu denken!

Ilse Hofman - Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering -  i.s.m. Albeda


2.5 Organiseren van kleinschalige opleidingen
Mbo-scholen willen regionaal een passend aanbod van opleidingen aanbieden. Dit is niet altijd eenvoudig, met name als het gaat om kleinschalige opleidingen met een klein aantal studenten. Samenwerking met het bedrijfsleven is dan vaak nog belangrijker om een goede kwaliteit van het onderwijs te kunnen realiseren. In deze workshop delen het ZoneCollege en Rijn IJssel hoe zij hier slimme oplossingen voor vonden.

MBO Brigade i.s.m. Zone College & RijnIJssel


2.6 Zicht op studentontwikkeling door Formatief Evalueren
In deze workshop ga je in een snelkookpan-sessie aan de slag met het maken van een ‘leerpad’ met bijpassende formatieve activiteiten. In het project Zicht op Studentontwikkeling maakten 4 mbo-opleidingen zo’n leerpad voor hun studenten, voor een kernaspect van het beroep. Een leerpad maakt zichtbaar welke leerstappen studenten doorlopen, en welke hobbels zij tegenkomen. We maken gebruik van persona’s en bespreken om wat voor hobbels het gaat: kennis, vaardigheden, identiteit, durf? Om in beeld te krijgen welke studenten zo’n hobbel ervaren, ontwikkel je formatieve activiteiten om in te zetten in je eigen onderwijs.
Het is fijn om in deze workshop in 2-tal of 3-tal mee te doen, zodat je samen een leerpad voor je eigen opleiding kunt maken.

Liesbeth Baartman - Hogeschool Utrecht


2.7 Lezing: Brede Vorming op het mbo: hoe kom je erbij?
Deze lezing is voor iedereen die benieuwd is naar manieren om studenten niet alleen op te leiden voor een diploma, maar voor het leven. In deze lezing geeft Koen Vos - op een interactieve en beeldende manier – weer hoe Brede Vorming kan worden toegepast in het mbo-onderwijs. Hoe pak je dat aan en wat merken jouw studenten daarvan? Wat vraagt het van jou als professional? Het is niet een lezing om bij stil te zitten, deelnemers worden actief betrokken en Koen Vos daagt hen uit om ook zelf antwoorden te formuleren.

Koen Vos - ROC Friese Poort

 

RONDE 3

3.1 Intervisie - collega's leren van én met elkaar!
Tijdens deze intervisiesessie behandelen we situaties die zich in jouw werksetting als beleidsadviseur op school voordoen. Hiermee onderzoeken we geen algemeen abstracte vragen, maar persoonlijke casussen. Breng jouw eigen vraagstuk in en leer van en met elkaar. Waar loop jij bijvoorbeeld tegenaan bij ondersteuning van je onderwijsteams bij onderwijsvernieuwingen? Hoe ga jij om met jouw rol binnen de organisatie? Hoe is jouw samenwerking met het CvB? 

Claudia Beemster – Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen


3.2 Lezing: Caleidoscopisch kijken naar Complexe Vraagstukken
Het practoraat Verschillen Waarderen richt zich op complexe vraagstukken als: stagediscriminatie, polarisering, inclusie en gelijke kansen. Daarbij hebben zij een nieuwe kijkwijze ontwikkeld. In deze lezing hoor je hoe je caleidoscopisch kijken - of anders gezegd: een wisseling van perspectief - kunt toepassen. Niet alleen bij complexe vraagstukken, maar ook in eenvoudige, praktische situaties. Bijvoorbeeld in een vergadering waarin geen bezieling zit, omdat de deelnemers niet naar elkaar luisteren en alleen maar argumenten herhalen. Of tijdens een les waarin studenten niet met elkaar praten om elkaar te begrijpen, maar om elkaar van hun gelijk te overtuigen. Herken je deze situaties en wil je horen hoe je hiermee om kunt gaan? Kom dan naar deze lezing.

Birgit Pfeifer - Hogeschool Windesheim


3.3 Voedseleducatie op het mbo
School is dé plek om kinderen en jongeren bewust te maken van gezonde en duurzame voeding. Het Voedingscentrum helpt je bij het samenstellen van lessen voor mbo-studenten. In deze workshop krijg je inspiratie en praktische tools om het onderwerp voedsel te gaan gebruiken, binnen bijvoorbeeld burgerschap. Ons doel is om jongeren voedselvaardiger te maken zodat ze beschikken over kennis en vaardigheden die het mogelijk maken om gezond en duurzaam te kiezen. Nu en in de toekomst. We zien namelijk dat de wereld verandert. Op elke straathoek is ongezond eten te vinden. De prijzen van gezond voedsel stijgen sneller dan die van ongezond voedsel. De impact van ons voedingspatroon op het milieu wordt steeds zichtbaarder.

Voedingscentrum i.s.m. Gezonde school


3.4 Lezing: Inclusief onderwijs, wat betekent dat?
Houd je met inclusief onderwijs alleen rekening met studenten met een fysieke beperking, chronische aandoening en psychische problemen? Of betekent inclusief onderwijs ook rekening houden met jongeren met een migratieachtergrond, lage sociaaleconomische status, LHBTIQ+, gender etc.? Er lijkt soms sprake te zijn van twee definities van inclusie, maar je kunt het samenbrengen/breder trekken. Hoe dan?

William Sanchez, Diversity Officer / Policy Advisor International Office, Hogeschool Saxion


3.5 Mbo als motor van duurzame ontwikkeling in de regio.
Leven Lang Ontwikkelen is een belangrijk speerpunt voor ROC Amsterdam. Het uitgangspunt daarbij is dat het mbo wordt herkend als motor achter de duurzame ontwikkeling van de regio, waar vakmensen blijvend weerbaar en wendbaar zijn in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Het alumni-netwerk MBO Next is één van de manieren waarop deze ambitie vorm krijgt. Mirjam Riethof en Marga Douma nemen deelnemers op een interactieve manier mee in hoe deze ontwikkeling tot stand is gekomen, zodat je nieuwe ideeën opdoet voor jouw school.

Mirjam Riethof en Marga Douma - ROC van Amsterdam


3.6 Positieve Gezondheid: een bredere blik op gezondheid.
Positieve Gezondheid is een manier van denken en werken waarbij je breder kijkt naar gezondheid. In deze workshop gaan we in gesprek over de essentie en de manier waarop je het gedachtegoed van Positieve Gezondheid kan integreren in het onderwijs. Daarnaast besteden we aandacht aan de implementatie van het gedachtegoed a.d.h.v. concrete voorbeelden van ROC Midden Nederland, zoals het Vitaliteitslab, het Future Care Lab en het Mobiele Vitaliteitslab voor Praktijkleren.

Marije Hendrix en Roland Robijn - ROC Midden Nederland


3.7 Sporen naar Maatschappelijke Diensttijd 
Tijdens de workshop krijgen deelnemers inzicht in wat MDT (Maatschappelijke Diensttijd) binnen het mbo bij studenten, onderwijsprofessionals en de omgeving van de school teweeg kan brengen. Na een korte kennismaking met het concept MDT, gaan deelnemers aan de slag. Op een praktische manier krijg je ingrediënten aangereikt, waarmee je gebieden als Burgerschap en LOB op basis van MDT meer, of in ieder geval een andere kleur zou kunnen geven. Evelien geeft samen met een student een inkijkje in het ‘hoe’ en het ‘wat’. Koen zal tijdens de workshop het ‘waarto’ belichten met voorbeelden uit zijn praktijk.

Koen Vos ROC Friese Poort en Evelien El Andichi MBO Amersfoort


3.8 Vrijstellingen, hoe zit het ook alweer?
Studenten kunnen vrijstelling krijgen voor onderwijs en examinering. Daarbij moeten ze laten zien over bepaalde kennis en vaardigheden te beschikken. Wat kan en wat mag? In deze workshop word je aan de hand van stellingen en casuïstiek meegenomen in de wetgeving rondom vrijstellingen.

Ilse Hofman - Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering  en Natascha Prins - Kennispunt MBO Taal & Rekenen


3.9 Blended onderwijs: ontwerpen met het Playbook model 
Het playbook-model is een didactisch ontwerpmodel om blended learning mee vorm te geven. In de workshop bespreken we hoe we het Playbook inzetten voor de diverse ontwikkelingen waar het MBO onderwijs op dit moment voor staat, zoals flexibilisering, leven lang ontwikkelen, differentiatie, persoonlijkere leerroutes, toename blended learning en online onderwijs. Ook kijken we naar de voorwaarden die nodig zijn om effectief aan de slag te kunnen gaan met het Playbook-model. Vervolgens gaan we concreet aan de slag met het ontwerpen van onderwijs met het Playbook model. Aan de hand van een casus leer je vanuit didactische principes leerroutes te ontwerpen die blended zijn vormgegeven. Bij het ontwerpen met het Playbook worden bij het ontwikkelen van blended onderwijs gericht keuzes gemaakt aan de hand van onze 3-3-5 formule: 3 verschillende leeromgevingen (online, contact en beroepspraktijk), 3 hoofdvormen van leren (individueel, interactie met expert en samenwerkend leren) en 5 typen leeractiviteiten.

Marja Bakker - 2blearning

 

RONDE 4

4.1 Lezing: Burgerschap in een digitaliserende samenleving
Er is nauwelijks meer onderscheid te maken tussen de online en offline wereld. Beide werelden zijn sterk in elkaar verweven. Dat heeft niet alleen gevolgen voor de kennis en vaardigheden die jongeren nodig hebben om zich staande te houden, maar ook voor de morele vorming van jongeren. Het morele schemergebied in de online wereld maakt dat we met elkaar in dialoog moeten over normen en waarden. In deze lezing vertelt Renze Tjoelker over het digitaal moreel kompas. Over hoe mens en techniek zich tot elkaar verhouden, over moreel gedrag op internet, over kennis en vaardigheden die nodig zijn in een digitaliserende wereld. En hoe je deze thema`s kunt inbedden in het burgerschapsonderwijs.

Renze Tjoelker - Hogeschool Saxion


4.2 Beleid en programma op het snijvlak van LOB, alumni en LLO
Hoe kom je binnen de mbo-school tot beleid en programma op het snijvlak van LOB, alumni en LLO? De MBO Raad heeft hiervoor een gespreksleidraad ontwikkeld die zowel op strategisch als op coördinerend/operationeel niveau ingezet kan worden. Benieuwd naar deze gesprekleidraad en hoe jij deze binnen de mbo school zou kunnen inzetten? Ontdek dat tijdens deze interactieve workshop.

Ivette Kleijngeld - Expertisepunt LOB, Reshma Sardjoe - Alumni en Claudia Beemster - Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen


4.3 Hoe maak je van jouw school een Vitaal MBO?
Tijdens deze bijeenkomst maak je kennis met de diverse programma's en haakjes die van jouw school een Vitaal MBO kunnen maken voor zowel studenten als medewerkers. Denk aan het landelijk programma Gezonde School, Platform Sport & Gezonde leefstijl, TestJeLeefstijl.nl, het Nationaal Preventieakkoord, SDG's, (Vitaal) Burgerschap, LOB, LLO en uiteraard het thema studentenwelzijn.

Natascha Ponsioen - Gezonde school


4.4 is vervallen


4.5 Een vrijmoedige vrijdagmiddagreflectie
Ronde 4. Bijna weekend. Laten we wat afstand nemen ... Ik ben uitgenodigd om na zes jaar wetten te hebben gemaakt als plaatsvervangend directeur bij OCW, negen jaar me tegen wetten aan te hebben bemoeid als directeur van de MBO Raad en nu drie maanden eindverantwoordelijk voor de nette uitvoering ervan als voorzitter college van bestuur met jullie te reflecteren. Dat doen we dus met elkaar, in een vrijdagmiddaggesprek. We werken in verschillende rollen aan goed beroepsonderwijs voor studenten. Kennen we elkaars rollen bij het maken en uitvoeren van beleid? Wat verklaart wat we doen? Kunnen we elkaar beter begrijpen als we weten welke prikkels we ervaren in het werk? Ik heb een klein rollenspel in gedachten dat we kunnen spelen en bekijken. En wellicht zijn er boeiende botsende (beleids)perspectieven die jullie inbrengen waar we juist mee aan de slag gaan. Als opwarmer zal ik wat verwonderpunten verwoorden, verzameld over een lange periode.

Paul Oomens – Voorzitter CvB Hout- en Meubileringscollege


4.6 Lezing: Golan Muhyaldin – ROC Nijmegen 
Golan Muhyaldin is docent Engels en mentor op het mbo. Gestart op mbo niveau 2 en nu als docent en schrijver gericht op het representeren van het mbo van nu en morgen. Met meer dan een decennium aan verhalen heeft ze de boeken ‘Ons mbo’ geschreven waarin fouten maken mag, humor dicht bij het hart van de student, docent en mentor staat en elke belemmering te overwinnen valt. Een waardevolle, positieve en vakdidactische bijdrage in de professionalisering, eigenaarschap en loopbaan van mbo docenten en mentoren. Alvast wat meer zien: informatie over de boeken kun je vinden op: ons mbo.

Golan Muhyaldin – ROC Nijmegen


4.7 Durf jij het aan? Waarderen van leer- en werkervaring in maatwerktrajecten!
Veel (jong-) volwassenen willen doorstuderen of een switch maken in hun loopbaan. Zij willen graag een mbo-diploma of mbo-certificaat halen, waarbij zij met diverse bewijsstukken of op basis van werkervaring aantonen bepaalde kwalificatie-eisen al te beheersen. Het is voor onderwijsteams en examencommissies soms lastig om deze bewijsstukken en meegebrachte ervaring en kennis te kunnen waarderen en erkennen. Aan welke kwaliteitseisen moeten bewijsstukken voldoen? En hoe schat je in of er een verkort leertraject kan worden aangeboden? Aan de hand van praktijkvoorbeelden bij het Mediacollege Amsterdam en MBO Amersfoort gaan we hiermee tijdens deze workshop samen aan de slag.

Milena Spaan - Media College Amsterdam en Jos van Odijk - MBO Amersfoort


4.8 Onderwijstijd: dat kan toch anders!
De huidige definitie van onderwijstijd schuurt met nieuwe onderwijsconcepten en innovaties. Dat moet toch anders kunnen! Wat is onderwijstijd en hoe vullen scholen dit in? We delen graag praktijkvoorbeelden met jullie. Daarnaast stellen we de vraag: hoe zou dit volgens jou er in de toekomst uit moeten zien? Denk mee hoe dit anders kan en deel jouw ideeën. Jouw ideeën geven we als input mee aan het ministerie van OCW die hiermee aan de slag gaat.

Rini Romme - Yuverta en Bas Litjens - Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering


4.9 Informatieve rondleiding door het Spoorwegmuseum
Onder begeleiding van een bevlogen gids wordt je langs de bijzondere plekken van het museum rondgeleid! De gids zit vol verhalen en anekdotes: een leuke manier om het museum op een andere manier te ontdekken!

Gids vanuit het Spoorwegmuseum


4.10 Do-In: een Oosterse bewegingskunst
Ervaar het zelf. De 12 energiebanen die door ons lichaam stromen zijn verbonden met onze organen en emoties. Met Do-In kun je weer in contact komen en blokkades opheffen.