U gebruikt een verouderde browser. Ondervindt u problemen bij het openen van deze pagina, vragen wij uw browser te updaten of een andere browser te gebruiken.

Informatie

SUCCESVOL ADVISEREN | HOE ADVISEER- EN BEGELEID JE (ONDERWIJS)TEAMS?

Inleiding
Deelnemers aan deze training verwerven kennis, vaardigheden en houdingen in hun rol als adviseur van het onderwijsteam en zijn in staat om op basis daarvan het team mee te nemen in een ontwikkelingstraject. De rode draad in dit scholingstraject wordt gevormd door het ophalen van de vraag, de vertaling daarvan en het vertalen van deze vraag  naar de kwaliteit van het onderwijs en verhoging van de professionaliteit van de medewerkers.

Jouw resultaat
De dagelijkse onderwijspraktijk vormt de kern van dit scholingstraject. Als adviseur leert je:

  • De rol en positie in de organisatie te duiden;
  • Het gesprek aangaan met het onderwijsteam en het initiatief nemen tot een advies;
  • De vraag van een onderwijsteam helder krijgen (ook de vraag achter de vraag);
  • Uw aanpak, stijl en het uiteindelijke advies afstemmen op de vraag van het onderwijsteam;
  • Uw eigen kwaliteiten en competenties als adviseur zo goed mogelijk inzetten;
  • U kunt advies strategieën inzetten om uw advies ook geaccepteerd te krijgen.

Doel van de training
Deelnemers aan de training verwerven kennis, vaardigheden en houdingen in hun rol als adviseur van het onderwijsteam en zijn in staat om op basis daarvan het team mee te nemen in een ontwikkelingstraject. De rode draad in dit scholingstraject wordt gevormd door het ophalen van de vraag, de vertaling daarvan en het vertalen van deze vraag  naar de kwaliteit van het onderwijs en verhoging van de professionaliteit van de medewerkers.  Hoofdthema’s en deelgebieden waar de training op focust:

Het individu: de persoon van de adviseur
Kennis en vaardigheden: sociale- en adviesstijlen, adviseren / leidinggeven, leiderschap, rollen, taken en verantwoordelijkheden.
Houding en handelen: wat is MIJN profiel en voorkeursstijl, hoe ga/kan IK het anders/beter/effectiever doen? (+ reflectie & feedback).

De opdrachtgever: de opdrachtgever/het team waar de adviseur mee werkt
Kennis en vaardigheden: wie is opdrachtgever(s), hoe sluit ik het beste bij de opdrachtgever(s) aan, omgaan met weerstand.
Houding en handelen: welke acties/handelingen/houding gaan (het beste) werken bij MIJN opdrachtgever/team(s)? (+ reflectie & feedback).

Context: de context aan organisatie(cultuur), regelgeving, etc. waarbinnen de adviseur werkt
Kennis: positie van de interne adviseur, hoe vergroot ik mijn invloed, veranderkunde op organisatieniveau, hoe verkrijg                                    ik vertrouwen om het advies te mogen geven.
Vaardigheden, houding, handelen: organisatiediagnose/profiel, krachtenveldanalyse + handeling strategieën.

HET PROGRAMMA

Blok 1  Kick off – persoonlijke intake

Voorafgaand aan de training wordt met elke deelnemer persoonlijk gesproken over:

- De opzet van de training;
- Korte verkenning achtergrond van de deelnemer;
- Afspraken maken over de opzet, inhoud en werkwijze van de training;
- Korte introductie over begeleiden;
- Toelichten van het werken rondom eigen casuïstiek;
- Inventariseren leervragen en wensen van deelnemer.

Blok 2: Uw opdracht

- Wie is de opdrachtgever en hoe gedraagt hij/zijn zich;
- Belangen en krachtenvelden; 
- Analyse van de vraag en opdracht; 
- Positie van de adviseur;
- Casuïstiek.

Blok 3: Uw kwaliteiten en competenties

- Contracteren van de opdracht; 
- Het ontwikkelen van zelfkennis met betrekking tot verschillende niveaus van persoonlijk functioneren;
- Bewust zijn van eigen gedragsvoorkeuren en het effect daarvan op anderen (wat ben ik geneigd te doen in adviessituaties en in de
  communicatie met anderen, en wat is het effect van mijn eigen gedrag op anderen in een (advies)relatie?);
- Weten welke gedragsalternatieven men heeft als adviseur;
- Vertrouwen verkrijgen om het advies te mogen geven;
- Oefening in die gedragsalternatieven, zodat ze gaan behoren tot uw ‘normale’ gedragsrepertoire.

Blok 4: De veranderopdracht

- Adviesacceptatie;
- Advies strategieën;
- Omgaan met weerstand;
- Casuïstiek.

Blok 5: Aan de slag met een concrete adviesopdracht

In een simulatieomgeving werkt u als adviseur aan een adviesopdracht, u leert hierbij met name van de feedback die u krijgt op het proces, uw aanpak en het uiteindelijke advies. Op deze dag vertalen de deelnemers de inzichten vanuit de voorgaande dagen naar hun eigen opdracht in de instelling. Hoe zet je een succesvolle verandering in gang zodat de betrokkenheid van het team maximaal is en zonder dat je als adviseur het project ‘overneemt’. Wat zijn de kwetsbare punten in het geheel?

Voor wie is deze training?
Deze training is bestemd voor adviseurs van stafafdelingen uit het MBO en VO, die onderwijsteams begeleiden bij bijvoorbeeld het herontwerp of verbetering van de (onderwijskundige) kwaliteit.

Locatie arrangement
De leergang vindt plaats op Kasteel Hoekelum, Edeseweg 124 in Bennekom. Dit kasteel ligt midden in de Veluwe en is eenvoudig te bereiken via het station Ede-Wageningen en de A12/A30.

Data open-inschrijving
Intake: on-line op afspraak 
Trainingsdag 1 - 08 november 2022
Trainingsdag 2 - 13 december 2022
Trainingsdag 3 - 17 januari 2023
Trainingsdag 4 - 07 februari 2023

Kostenoverzicht
De investering voor deelname aan deze 5-daagse leergang bedraagt € 2.950,– excl. BTW.
Dit bedrag is inclusief studie- en trainingsmaterialen, reprorechten en arrangementskosten