Workshops

RONDE 1 11.00 - 11.45 UUR

Lesmateriaal maken op basis van spelprincipes

Ludodidactiek: een nieuwe manier van het ontwikkelen van lesmateriaal voor de generatie lerenden die opgroeien in een wereld vol spel en social media. Hoe kunnen we de ontwerpkenmerken van deze nieuwe mediavormen gebruiken in ons onderwijs om motiverend lesmateriaal te ontwerpen (analoog en digitaal)? We geven tekst en uitleg over Ludodidactiek, een ontwerpmethode die ontwikkeld is aan de HKU. In Ludodidactiek maken we een vertaalslag van leerdoel naar speldoel, met als doel de leerling meer eigenaar te maken van het leerproces en daarbij de docent wat meer te ontlasten. We illustreren dit aan de hand van een aantal voorbeelden en doen eventueel kleine ontwerpoefeningen.

Thijs Spook – Hogeschool voor de Kunsten Utrecht - Presentatie met indien mogelijk praktijkelementen


Breed onderlegd én specialisme? Het bestaat echt!

Wat zijn de (on)mogelijkheden van breed opleiden? Hoe werkt contextrijk- en beroepsgericht leren, een studiepuntensysteem, versnellen en vertragen? We nemen u mee in de brede opleiding binnen de Zakelijke dienstverlening van Gilde Opleidingen. In deze brede opleiding bieden we een aantal uitstroomrichtingen in het eerste jaar breed aan. We bekijken het proces van de start van de ontwikkelingen tot de start van de opleiding. Gilde@Work: betekenisvol leren en werken door student, Gilde Opleidingen en de regio.

Martijn Daamen en Anke op het Veld - Gilde Opleidingen - Presentatie


Proeverij - Office- en managementsupport

We geven u een inkijkje in de nieuwe leermiddelen en in de ontwikkelingen met betrekking tot examens voor Office- en managementassistent beroepen. Daarbij besteden we aandacht aan flexibilisering in de lesopbouw. Ook kijken we samen met u naar de behoeften voor de komende tijd op gebied van innovatieve leermiddelen en examens.

Ingrid ter Horst - Stichting Praktijkleren - Presentatie en inventarisatie wensen


Let's play

Stichting Praktijkleren ontwikkelt voor diverse opleidingen spellen. U wordt uitgedaagd het digitale spel te spelen en te ervaren hoe je gaming kunt in zetten in het onderwijs.

Rob Kommeren - Stichting Praktijkleren – Spel
 


Challenge Based Learning in juridisch onderwijs - Juridisch-administratieve beroepen

Challenge Based Learning is volledig nieuw in het mbo-onderwijs. Job Meuter neemt u mee in de wijze waarop hij en zijn collega’s Challenge Based Learning inzetten bij de Juridisch-administratieve beroepen. Zo wordt er gebruikgemaakt van een onderwijskundige versie van Lean en coaching volgens Covey. Ook de intensieve samenwerking met het bedrijfsleven speelt een belangrijke rol. In deze workshop hoort u alles over de uitgangspunten van CBL en voorbeelden van de toepassing van CBL in de praktijk.

Job Meuter - VISTA College - Presentatie


Beroepshouding op school en stage

Hoe denken wij binnen roc's over het thema beroepshouding? Hoe evalueren wij deze, eventueel ook al op school? Hoe integreren we beide? Het liefst met een praktische en werkbare aanpak.

Shirley van den Dolder - ROC TOP - Ronde tafelgesprek


Kan ik u even spreken? - Financiële dienstverlening

Discussieer mee over toekomstige wensen en ontwikkelingen op het gebied van Financiële dienstverlening en laat u voorlichten over de laatste ontwikkelingen bij de producten van Stichting Praktijkleren.
Wij verzorgen al weer de nodige jaren examens en leermiddelen. De tijd is gekomen om te kijken hoe wij verder gaan. Daarom gaan wij vandaag met u in discussie om te achterhalen waar u behoefte aan heeft. Wat vindt u van de huidige producten? Gebruikt u al onze producten? Wat mist u of wat kan beter? Kortom, u krijgt nu de kans om uw mening te geven en wensen uit te spreken!

Wouter Roerdink - Stichting Praktijkleren - Discussie


RONDE 2 13.15 - 14.00 UUR

Grenzeloos welwillend

Hedendaagse filosofen zijn het erover eens, als je een verbinding met anderen tot stand wilt brengen zul je je grenzeloos welwillend moeten opstellen. Zeker in een tijd waarin culturen, levensovertuigingen en politieke meningen over elkaar heen buitelen, is het van belang het denken van anderen niet zomaar als irrelevant terzijde te schuiven. Maar wat betekent dit voor uw relatie met leerlingen, discussies over lastige onderwerpen, omgang met radicale meningen? In deze workshop staat het Principe van Welwillendheid (Principle of Charity) en de toepassing daarvan centraal. Verwacht geen al te makkelijke workshop, maar één die zowel verhelderend als verwarrend zal zijn.

Ronald Hünneman - Liaturches - Interactieve lezing


 Bij ons blijven je pantoffels als nieuw!

"Klassikaal lesgeven is zeer ineffectief." vertelde de Belgische hoogleraar Filip Dochy in maart 2018. "De impact is bijzonder laag en dat is frustrerend. We doen het te veel en voor de verkeerde doeleinden. Stop ermee!" Het Friesland College heeft al jaren geleden het onderwijs geïnnoveerd. De meest verregaande variant van 'praktijkgestuurd leren' (de onderwijsvisie van het Friesland College) is de praktijkroute. Hoe leert iedereen daar? Welke heilige huisjes moesten om? Wat zijn de succesfactoren? En wat moet je vooral nooit doen? Kom langs en leer!

Marcel van Dijk, Marcel Titalepta & Rochelle Doekhi - Friesland College - Presentatie met mogelijkheid tot gesprek


Een jaar als docent van het jaar

"En de winnaar is …" Met die woorden begon mijn jaar als docent van het jaar. Met een ronkend juryrapport, mooie woorden en veel verwachtingen begon een jaar van hoogtepunten, teleurstellingen en tegenvallers. Een eerlijke terugblik.

Conrad Berghoef - ROC Friese Poort - Presentatie


Breed opleiden in het economische domein: een complexe maar noodzakelijke uitdaging

"Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven." (Einstein)
Het beroepsonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt, maar de wijze waarop dat gebeurt, kan sterk verschillen. Landelijke worden er debatten gevoerd over de verhouding tussen algemene en beroepsspecifieke vaardigheden. Voor de ontwikkelingen in het economische domein gaan deze veranderingen voor (v)mbo-studenten waarschijnlijk sneller een rol spelen dan voor vele andere opleidingsperspectieven. Op de toekomstige arbeidsmarkt is het noodzakelijk om weerbaar en flexibel te zijn, vaardigheden bij te houden, regie te voeren over de eigen loopbaan en te blijven leren en ontwikkelen. Door de toenemende dynamiek op de arbeidsmarkt ontstaan meer mismatches tussen vraag en aanbod die tot uiting komen in tekorten aan personeel in sommige sectoren of beroepen en overschotten aan personeel in andere (SER, 2018). Wanneer ons onderwijs (hbo) en/of beroepenveld verandert, vraagt dit wellicht om een andere manier van opleiden van ons (vmbo/mbo) als ketenpartner.
We verkennen welke veranderingen er plaats kunnen vinden; Giel geeft tot slot een pragmatisch voorbeeld hoe hij tot een onderwijskundig ontwerp is gekomen om studenten vanuit het (v)mbo een soepelere, betere overstap te laten maken. Vraagstukken, beweegredenen en transitieprocessen die samenhangen met breed opleiden worden besproken.

Giel Hanraets - ROC Midden Nederland - Presentatie


Gaming app ‘Run your Business’ - Financieel-administratieve beroepen

Een presentatie van een nieuw ontwikkelde app voor docenten die lessen aan de opleiding Bedrijfsadministratie of lessen Ondernemerschap verzorgen. De app is een simulatiegame die de stage-ervaring van de student verdiept met betrekking tot bedrijfsadministratieve processen. Er wordt gesimuleerd dat de speler van de game werkt op de financiële afdeling van een bedrijf. Bij de start word je als speler voorgesteld aan je fictieve collega’s. De game biedt gedurende de werkweek dagelijkse financieel-administratieve opdrachten. Je hebt diverse communicatiekanalen met collega’s, toeleveranciers en klanten. Het spel biedt een ‘real time-ervaring' die de werkelijkheid dicht benadert en studenten confronteert met zaken die ze op een gemiddelde stage niet mogen of kunnen doen, zoals kostprijsberekeningen, journaalposten aanmaken, diverse analyses en adviezen opstellen voor bepaalde investeringsprojecten.

Peter Lokhorst - Aventus - Demonstratie


CRM en game 'Deal with it!' - Commercie

Speel samen met collega’s van Commercie het bordspel 'Deal with it!'. Het spel waarin je als marktkoopman je target moet halen door middel van slim onderhandelen. En maak kennis met de CRM-systemen in de leermiddelen Tichelaar en The Green Cube. Bespreek met ons de laatste innovaties bij het opleidingsgebied Commercie.

Bart van den Akker - Stichting praktijkleren - Workshop


Educatieve escape rooms in het mbo

Educatieve escaperooms zijn hot. Maar hoe kan deze innovatieve werkvorm bijdragen aan goed onderwijs in het mbo? En kunt u als docent zelf ook zo'n escaperoom opzetten? Stichting Praktijkleren heeft hiervoor een handleiding gemaakt en een kant-en-klare escaperoom ontworpen om direct zelf aan de slag te gaan. In deze workshop leert u meer over educatieve escaperooms en onze pilot. U krijgt handvatten om zelf aan de slag te gaan met deze pilot en zo uw studenten eens op een andere manier te prikkelen in hun leerproces.

Romina van Rooijen - Stichting Praktijkleren - Presentatie


RONDE 3 14.15 - 15.00 UUR

UIT! BEDWANG 

Houdt u uzelf in bedwang of gaat u UIT! BEDWANG? Met alle trends en ontwikkelingen die gaande zijn, kun je niet blijven doen wat je altijd deed. Fountainheads roept u tijdens deze presentatie op om UIT! BEDWANG te gaan.

Jan Henk Bouman - Fountainheads - Presentatie


Wizenoze: Web for Classrooms/Slim zoeken

'In het verleden werd er gecensureerd door informatiestromen te blokkeren. In de eenentwintigste eeuw wordt er gecensureerd door mensen te overspoelen met irrelevante informatie.' (Homo Sapiens - Y. Harari, 2016)
Even googelen kan echt niet meer in het onderwijs. Zonde van de tijd voor een leerling of student, omdat het vaak echt lastig is je een weg te banen door de gigantische hoeveelheid resultaten die een algemene zoekmachine biedt. Om geschikte informatie te vinden voor studie of beroep heb je zowel zoekeducatie (Slim Zoeken) nodig, als gerichte zoekmachines. Bij Wizenoze ontwikkelen we onderwijscollecties in Webforclassrooms.com: verzamelingen van betrouwbare websites die relevant zijn voor een specifieke opleiding. In samenwerking met Stichting Praktijkleren geven we je in deze workshop inzicht in het hoe en waarom van dit zogenaamde ‘verticale’ zoeken.

Maarten Sprenger - Wizenoze - Interactieve presentatie


Samenwerken met behulp van Microsoft technologie in het klaslokaal!

Een recent, grootschalig mondiaal onderzoek onder studenten en docenten naar de benodigde vaardigheden van de klas van 2030, geeft aan dat er voornamelijk behoefte is aan meer sociaal-emotionele vaardigheden om voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt. Leerlingen en docenten vinden dat dit nu nog onvoldoende gebeurt, voornamelijk door een gebrek aan tijd en flexibiliteit. Wij laten zien hoe u met onze producten kostbare tijd terug kunt winnen in de klas, door middel van deze tool sneller en efficiënter samen kunt werken. We gaan in op deze vraagstukken en praktisch aan de slag met de technologie van Microsoft zoals Microsoft Teams, Planner, OneNote, de Learning Tools en nog meer. Hoe kunt u als docent nu overzichtelijk met elkaar een project uitwerken?
Hoe kunt u de informatie delen met de leerlingen, hen aan het project laten samenwerken, tussentijds met hen de voortgang bespreken, hen ondersteunen en sturen? Hoe kunt u met elkaar plannen, samenwerken en evalueren?

Petra van der Spek - Microsoft - Workshop


Online marketing

Online marketing, niet meer weg te denken uit MBO land.

Vindt u ook dat uw studenten alles moeten weten over SEO-SEA, Google Analytics, Content marketing en andere Online marketing instrumenten? Met deze kennis zijn ze in staat om waarde toe te voegen op hun toekomstige stage- of werkplaats! Bezoek onze workshop, leer zelf meer over online marketing en bekijk onze nieuwe pagina met leermiddelen over online fundamentals. Deze workshop is een must voor docenten Marketing en communicatie, e- commercemanager en het keuzedeel Online marketing.

Erik Merkus & Elja Pot - Stichting Praktijkleren - Presentatie


Organisatie en uitvoering examenproject  GEANNULEERD

U leert hoe de afdeling Commercieel en Internationaal van ROC Midden Nederland examenprojecten organiseert en uitvoert. Tijdens de workshop staat de vraag centraal welke mogelijkheden er zijn om examenprojecten nog efficiënter te organiseren en uit te voeren.

J
eroen Schrijvers - ROC Midden Nederland - Discussie


Iedere student heeft recht op educatie op maat

Irma Neijman en Ingmar Palm vertellen u in deze keynote hoe u als docent iedere student educatie op maat kunt bieden en hiermee het beste uit zichzelf kan laten halen. Daarnaast krijgt u een inkijk in gepersonaliseerd leren en hoe studenten gemotiveerd blijven door te werken met hun eigen leerbehoeften.

Irma Neijman & Ingmar Palm - Student Als Middelpunt - Presentatie


Niveau 2 brede opleidingen

Wilt u weten wat voor leermiddelen Praktijkleren heeft voor de Niveau 2 brede opleidingen? Stichting Praktijkleren heeft leermiddelen voor Servicemedewerker en andere brede opleidingen. Tijdens deze workshop is er gelegenheid om ervaringen te delen en om te bekijken wat uw roc nog mist qua leermiddelen voor de Niveau 2 brede opleidingen en waar Stichting Praktijkleren nog iets in kan betekenen.

Marrit Bos - Stichting Praktijkleren - Presentatie